Innføring – Isolasjon

Et bilde som inneholder innendørs, vegg Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

 

Man hører ofte i sammenheng med husets vegger at ordet isolasjon ofte dukker opp. Men hva er egentlig isolasjon- og hva isolerer det mot?

Isolasjon er et materiale man bruker i bolig og bygg som isolerer mot lyd og brann i bygninger, varme- og energitap, samt isolering i bakken og der finnes mange ulike typer isolasjon til ulik bruk.

Mineralull: Er det mest benyttede isolasjonsproduktet som blir brukt i dag. Mineralull er en fellesbetegnelse for glassull og steinull. Produktet er ikke brennbart, det råtner ikke og absorberer hverken lukt eller fuktighet, samt at det har en energibesparende funksjon som er miljøvennlig.

Steinull: Benyttes som varmeisolering på områder med krevende brannspesifikasjoner. Produktet fremstilles av stein og kan derfor ikke brenne, tennes på, forandre form eller la seg berøre av temperatur eller fukt. Da produktet ikke absorberer, eller lager fukt, transporterer den fuktighet mot den kaldeste siden som da sikrer rask fordamping.

Glassull: Produktet er laget av glass som spinnes til tynne glassfiber. Da materialet er lett i vekt, har store fiberoverflater og lange slanke fiber, så er det godt egnet til lydisolering. Glassull kan heller ikke brenne.

Viktig å huske på når du skal isolere:

Bruk verneutstyr! Grove fiber i produktet kan forårsake irritasjon av huden, åndedrettsystemet og øynene

  • Dekk til utsatt hud og benytt ansiktsmaske og vernebriller
  • Rengjør godt etter arbeid
  • Sørg for god ventilasjon
  • Avfall skal håndteres i henhold til regler
  • Skulle det oppstå en reaksjon, så skyll godt med vann. Er dette vedvarende må du kontakte legen

 

Del på sosiale medier: