Sikkerhet for våre ansatte – det viktigste verktøyet vi har

Sikkerhet for våre ansatte er et utviklingsarbeid som vi aldri kan si oss ferdig med. Dette er en kontinuerlig forbedringsprosess som vi jobber med, nettopp for å kunne nå vår visjon om nullulykker på arbeidsplassen. Da våres mål er økt sikkerhet og økt lønnsomhet er det viktig at de går hånd i hånd, og dette skal være en holdning som vi tar med oss inn i hvert eneste prosjekt.

Vi har satt oss mål om å øke sikkerheten og lønnsomheten, noe vi mener er realistiske og gode mål en enhver bedrift skal kunne sette seg. Dette skal vi utføre gjennom strukturert og god planlegging slik at vi skaper velorganiserte arbeidsplasser for de ansatte. Har vi dedikerte ansatte og underleverandører, vil de sammen være med på å skape bedre lønnsomhet, og redusere mulighet for at en ulykke skal inntreffe.
Det er viktig å understreke at om vi skulle satt disse målene opp mot hverandre, så kommer selvsagt sikkerheten før lønnsomheten.

For å nå vårt mål om en sikker og sterk arbeidskultur, ser vi på holdning som en kritisk suksessfaktor. I dette legger vi at holdningen til ulykker skal være lik uansett omfang. Det kan ikke være slik at noen ulykker er akseptert, mens andre ikke. At det forekommer en ulykke på arbeidsplassen, skal aldri være greit. Hadde man akseptert dette, ville det utgjort en risikofaktor som på sikt kan lede til mer alvorlige ulykker. Det er med dette en kontinuerlig prosess for bedriften å kartlegge risikomomenter for så å eliminere dem. Vi kan si at nulltoleranse er forutsetningen for vår nullvisjon.

Daglig leder Robert Torkildsen har over 20 års erfaring innen tømrerbransjen. Vi spurte hva han mente ville være avgjørende for å lykkes i prosessen.
– Jeg kom over et sitat i en artikkel jeg leste en gang av Lao Tzu, «For å lede et folk er det best å gå bak dem». Det var det første jeg kom til å tenke på nå, for det er jo nettopp de ansatte som er vårt viktigste verktøy i prosessen. Det er dem som har den utførende rollen i bedriften og kan komme med tilbakemeldinger til oss i ledelsen om hva som fungerer bra, og hva som ikke fungerer så bra. Så lenge det finnes bedre veier til økt sikkerhet, vil det for ledelsen være avgjørende å ha en åpen holdning til de ansatte hvor man evner å slippe sitt eget ego og være villig til å kunne endre spor. Med nettopp en slik holdning i bedriften, mener jeg at de ansatte selv vil føle det er lettere å kunne komme med innspill til ledelsen om eventuelle forbedringspotensialer.

Ved å jobbe kontinuerlig for å styrke sikkerheten i alle prosjekter, ser vi ikke bare at vi kan bli bedre, men vi vil også bli bedre for våre kunder, og fremfor alt våre ansatte.

Del på sosiale medier: