Skal du bytte baderomspanel?

Et bilde som inneholder innendørs, baderom, gulv, vegg Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

Før du starter prosjekt «nytt baderomspanel» må du vite om de byggetekniske krav og sikringstiltak som stilles til våtrom. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Det er bad og våtrom som har de største damp- og fuktbelastningene i huset ditt. Man ser dessverre idag at vannskader på våtrommet er blitt et økende problem. Det er derfor satt sammen egne krav til bad og våtrom. Dette er rom som fort kan bli en dyr og omfattende affære ved oppussing/rehabilitering. Mange velger derfor å ta inn fagfolk til jobben.

Det er ikke bare håndverkeren som har et ansvar til å kontrollere materialet, at det er godkjent for tiltenkt bruk, men også forbrukeren. Dokumentasjon gjøres gjennom tekniske spesifikasjoner som for eksempel Norsk Standard. Les litt på Sintef sine sider om godkjente våtromsprodukter, www.sintefcertification.no

Det er også viktig med god ventilasjon, husk derfor på å kjøpe inn en vifte med kapasitet som tilpasser seg rommets størrelse. Selve monteringen utføres av en elektriker.

Panel til bad er utviklet og godkjent i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm. I praksis betyr dette at panelet kan brukes til å vanntette vegger uten å måtte bruke membran. Det er ikke bare bad man kan bruke dette panelet på. Andre typiske områder kan være over kjøkkenvasken, på vaskerommet, hyller og skyvedørsfronter da panelet er belagt med et laminat som har en kjerne av kryssfinèr og gjør dem meget solide.

Skal du legge nytt panel på badet må du ikke slurve med forarbeidet. Det er veldig viktig at baderomsveggene er fri for fuktskade og at de er slett og jevn. Skal du legge gulvbelegg eller fliser bør du gjøre dette før selve montering av veggpanelet på grunn av overlappingen mellom gulv og vegg.

Panelet kan monteres direkte på eksisterende vegg eller stendere til et eventuelt nybygg. Bare husk å lese bruksanvisningen nøye, merk av på veggen hvor panelskjøtene vil være og ta med profiler i hjørner og avslutninger. På denne måten kan du forutse antall paneler du trenger og eventuelle tilpasningsproblemer.

Montering steg for steg:

Merk at dette kun er en beskrivelse. Les alltid produsentens bruksanvisning og følg denne om det avviker fra følgende:

 • Panelet må ligge romtemperert i tre dager før det kan tas i bruk. Spør gjerne leverandøren du kjøper materialet hos om tidsbehovet. Det kan være behov for lengre tid om panelet har stått lagret kaldt
 • Underlaget må være plant og gi deg et godt spiker-/skruefeste under panelskjøten. Bruk gjerne hansker da panelet kan ha skarpe kanter. Du monterer panelet på eksisterende vegg eller avrettet bindingsverk med en senteravstand på 600mm og horisontale spikerslag med 800mm senteravstand. Skal der festes tunge gjenstander som for eksempel en servant må det være ekstra spikerslag
 • Når du starter monteringen, så starter du slik at det siste panelet tilpasses sentrisk over døren. Dette gjør du ved å tilpasse de to hjørnepanelene på dørveggen. All lengdejustering foretas mot tak
 • Den innvendige hjørneprofilen settes på panelet, for så å svine panel og hjørneprofil på plass i hjørnet
 • Du fester panelet i lodd øverst, minst 5mm fra taket, slik at skruene vil bli skjult av taklisten
 • Et bilde som inneholder bygning Beskrivelse som er generert med svært høy visshet Du fester den innvendige hjørneprofilen til stenderen i ferdig boret og forsenket hull
 • Det neste panelet skjærer du til slik at det passer med neste stender og fører så inn i hjørneprofil. Du kan beregne ca. 2mm ekspansjon i innvendig hjørnelist
 • Panelet festes skjult i et ferdig utfrest spor med 200mmavstand mellom skruene. Den nederste skruen må være festet max 20mm fra selve bunnen av panelet. Du bruker en spesialskrue, 3,0x35mm, eventuelt kramper og kammet gipsstift, 2,3x35mm, kan også brukes
 • Du setter deretter panelet på skrå inn mot forrige panel og svinger det inn i låsen
 • Når panelet er på plass får man en usynlig skjøt som forhindrer at panelet vil bevege seg fra hverandre
 • Monter resten av panelet på plass, ved samme utførelse
 • Fugeavstanden mellom dryppnese og flissokkel bør være på 4-5mm. Er dette et bad uten flissokkel bør avstanden fra dryppnese til gulv være 60-80mm. Åpning mellom panel og flis forlenges ved å bruke en, godkjent, fugemasse Våtromsnormen sier at membran skal påføres veggen minst 40mm over flissokkel
 • Ved montering av panel i dusj, bak badekar og andre steder med store vannpåkjenninger, skal det brukes en sokkelprofil for å få det godkjent i henhold til Våtromsnormen. Man monterer dette i vater før panelet settes på plass. Bruk en godkjent fugemasse mellom sokkelprofil og vegg og mellom panel og profil. Ved montering av sokkelprofil over sokkeflis skal det også brukes godkjent fugemasse mellom list og sokkeflis
 • Du gjerder og monterer sokkelprofilen i det innvendige hjørnet
 • Panelet skal fuges med godkjent fugemasse i våtsonen. Sett så neste panel på skrå mot veggen og påfør fugemassen, husk å bruke nok fugemasse. En tommelfinger regel er at tykkelsen skal være på størrelse med en fyrstikk
 • Den godkjente fugemassen påføres begge sporene i den innvendige hjørneprofilen og settes på panelet. Dette gjelder også alle kutteflater og skråbunn
 • Sett så panelet med hjørnelisten på skrå inn mot forrige panel og sving inn i låsen
 • Det skal tyte ut fugemasse i hele panelets lengde når du presser dem sammen. Tips: Bruk gjerne grå fugemasse til et panel med grå fresefuge
 • Den overflødige fugemassen skal fjernes umiddelbart med fugekloss og renseserviett. Da vil du etterlate et panelskjøt uten synlig fugemasse
 • Panelet festes så i lodd øverst slik at skruene blir skjult av taklisten, husk 5mm!
 • Fest den innvendige hjørneprofilen til stenderen i de ferdigborete hullene
 • Nå er det klart for å montere neste panel i hjørnelisten. Tilpass panelet slik at det passer med neste stender. Husk hele veien å fjerne fugemassen som nevnt over

 • Uttakene i panelet bør forbores med størst mulig bor for utskjæring. Ta gjerne en titt på Våtromsnormen her og da det er noen krav til vanntette gjennomføringsløsninger
 • Det neste panelet skjæres slik at det passer med stender og føres inn i hjørneprofil
 • Sist men ikke minst: panelene på dørveggen skal kuttes og tilpasses mot hjørneprofilene slik at det blir symmetrisk til døren. Det siste panelet du legger falses i den ene siden slik at skjøten blir pen og festes med stifter og skjules av listene.

 

Del på sosiale medier: