Skal du bytte kledning?

Det er kledningen sin jobb å beskytte huset mot vær, vind og skade. Det er dessverre ikke så enkelt som å rive ned de gamle plankene og spikre opp noen nye. Skal du ha full funksjonell og sikker vindtetting, må det blant annet monteres vindsperre på stendere og bindingsverket. I tillegg må dette gjøres før du legger den innvendige isolasjonen og selve kledningen.

Er det tid for å bytte kledning? Da må du bestemme deg for elementer som om du vil ha liggende eller stående kledning og hvilket materiale du skal bruke. Skal det være tre, betong etc.? Det mest vanlige i dag er gran eller furu. Enkelte kommuner har restriksjoner på valg av kledning, så skal du gjøre noe vil det være lurt å sjekke opp i om din kommune er en av dem.

Fordelen ved å velge en fasade i treverk er mer enn bare utseendet. Det er et relativt rimelig fasademateriale, enkelt å montere, man kan enkelt tilpasse utseendet ved å påføre litt maling og ikke minst, enkelt å vedlikeholde. Forventet teknisk levetid anslås til minst 40 – 50 år, når man forutsetter normalt vedlikehold. Likevel ser vi at det kan oppstå alvorlige råteskader på relativt nye kledninger. Årsaken er ofte unødig bruk av skjøting av kledningsbord på stående kledning, eller feil utførelse. Helst bør man unngå skjøting av trepanel på værutsatte veggflater.

Når du skal bestille materialet har du en rekke alternativer:

Behandlet kledning: Denne er industrielt behandlet med grunning (eventuelt et mellomstrøk). En ferdigbehandlet kledning minsker også risikoen for krympestriper, så man gjerne slipper etterbehandling. Det ligger litt i navnet, men krympestriper er noe som oppstår når treverket krymper

Ferdigmalt kledning: Kledningen behandles først mot alger og sopp før det legges på maling. Dette kan spare deg for mye arbeid. Du slipper grunning, maling og å gå over krympestripene i etterkant. Ferdigmalt kledning må ha et toppstrøk innen to år etter montering. Dette er for å dekke kapp- og kuttflater samt spikerhull

Trykkimpregnert kledning: Er huset sterkt utsatt for råte, sopp eller insektskader pleier man å anbefale denne varianten. Det anbefales overflatebehandling på trykkimpregnert kledning etter montering

Vedlikeholdsvennlig kledning: Denne kan leveres både med og uten farge. Alt stell den trenger er et lite skyll med hageslangen. Behandlingen av treverket gir et formstabilt virke som er mindre utsatt for sprekkdannelser enn tradisjonelt trykkimpregnert treverk.

Tips ved utførelse:

Man må huske på når man monterer en kledning at den skal kunne bevege seg mest mulig. Dette vil si at når du spikrer på kledningen din må du:

  • Ikke spikre gjennom to overlappende bord
  • Bruke så få siker som mulig
  • Ikke slå spikeren så langt inn at spikerhodet bryter overflatehinnen da det kan føre til vannsamling og utvikle seg til råteskade
  • Stående kledning utføres normalt med over- og underliggere i samme bredde og tykkelse. Bør i utgangspunktet her unngå skjøting, men om det ikke er til å unngå, skal det gjøres midt på spikerslag og skjæres i en fallende vinkel på 15-20 grader
  • Liggende kledning må ha vertikale spikerslag for feste. For å sikre god nok lufting og drenering bak panelet, skal du ikke montere lekter som er mindre enn anbefalt. Det er her viktig at første bord er rett og plant, bordet vatres opp pg spikres fast med en spiker i hvert spikerslag i den nedre tredjedelen av bordet

Huset ditt er laget for å stå ute og tåler mye fukt. Men vannet må ha mulighet for å fordampe eller renne vekk. Blir det liggende, er det fare på ferde. Vi ser dessverre alt for mye råte på grunn av byggefeil, se illustrasjon under:

Heldigvis kan mye reddes ved å bruke en stikksag. Du etterskjærer bordet, aller helst på skrått. Bare en åpning på 3-4 mm hjelper mye, da enden ned må få nok luft til å tørke så den ikke blir stående konstant våt.

Ved stående kledning er det viktig at du metter enden godt, se illustrasjon under:

Enden på bordet bør være skjært på skrå slik at det får en dryppnese. På denne måten vil ikke vannet kunne trekke inn i treverket nedenfra.

 

Del på sosiale medier: