Ta vare på taket ditt. Det er huset mest utsatte fasade

Et bilde som inneholder bygning, tak, himmel Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

Den mest utsatte fasaden på huset ditt er taket. Ser du slitasje, skader, eller er det mosegrodd? Da kan det være på tide å bytte det ut.

I dag finnes det en rekke løsninger, alt fra shingel til betongstein, stål, teglstein og skifer. Uavhengig av hva du velger, vil det være viktig med god planlegging og gode råd fra fagfolk.

Mange tak her i landet er i dårlig stand, da man ofte venter for lenge med å gjøre noe med det. Norske værforhold er en stor påkjenning for huset ditt, og det stilles derfor høyere krav til kvaliteten. Man kan også understreke at taket ditt er en viktig del av husets fasade og karakter, og er dermed med på å sette standarden på ditt hjem. Ved å bytte tak minsker man risiko for følgeskader, samt i det lange løp minske risikoen for fuktige overraskelser.

Men hvordan vet man når det er på tide å bytte ut taket sitt?
Her er momenter du bør være ekstra oppmerksom på:

  • Sprekkdannelse og krakelering i takbelegg
  • Ødelagte shingeltunger grunnet dårlig liming og/eller slitasje
  • Tak som er misfarget og/eller fult av mose. Mye mose og skitt øker sjansen for at frostskader kan oppstå
  • Slitasje i tilbehøret rundt møne, gavlveggen og pipen
  • Sjekk rundt gjennomføringer i taket, da det ofte er her lekkasjer kommer
  • Slitt eller skadet undertak. Dette er spesielt viktig å sjekke om huset er gammelt
  • Fuglereder binder fuktighet, så hold et øye om det er en fugl som smetter inn under taket
  • Fargeforandringer på lekter og sløyfer kan bety sopp og fuktskader
  • Sjekk loftet og se nøye etter tegn på om taket ditt ikke er ordentlig tett

 

Del på sosiale medier: