Personlig verneutstyr – ny forskrift

Et bilde som inneholder person, utendørs, gul, gjerde Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt en ny forskrift om personlig verneutstyr. Dette vil gi bedre vern for de ansattes helse og sikkerhet.

Les mer


Oppussing VS vedlikehold

I dag finnes det ca 2,4 millioner husstander i Norge, hvor 3 av 4 huseiere går med planer om å pusse opp boligen. Problemstillingen dukker ofte opp da det ikke alltid foreligger enighet om hva som skal prioriteres først mellom han og henne.

Les mer


Innføring – Isolasjon

Et bilde som inneholder innendørs, vegg Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

 

Man hører ofte i sammenheng med husets vegger at ordet isolasjon ofte dukker opp. Men hva er egentlig isolasjon- og hva isolerer det mot?

Les mer


Dette må du vite om du skal bytte ut vinduet ditt

Et bilde som inneholder vindu, bygning, innendørs, vegg Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

 

Det skal ikke stå på selve utvalget når du skal velge nytt vindu. Vinduet har så klart noe å si for huset sitt utseende, men der er en rekke forskjellige egenskaper og kombinasjoner som også teller inn. Skal du investere i nye vinduer bør det gjøres ordentlig. De skal tross alt vare lenge, så en lav U-verdi er ikke den eneste egenskapen du skal se etter.

Les mer


Bygg din egen Olabil

Et bilde som inneholder gress, utendørs, plen, felt Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

Det vekker nok mange gode barndomsminner når du ser en olabil. Det å bygge olabil er fortsatt en populær familieaktivitet og der arrangeres fortsatt lokale olabilløp rundt om i landet. Her er det ikke bare fart som teller inn, men utseendet er vel så viktig.

Les mer


5 Tips til deg som skal bygge garasje

Her er det ikke bare faktorer som behov du skal tenke på. Der er regler og vurderinger som skal sees gjennom, som blant annet i hvilken grad du kan bygge garasjen din selv på.

Les mer