Om Forum Bygg AS

Visjon

Det er Forum Bygg sin visjon å være den entreprenøren i Norge som kan realisere byggeprosjekter på kortest tid, målt både i forbrukte timer og prosjektets varighet, uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Dette skal vi få til ved å:

  • Implementere Lean arbeids- og prosessforbedringsmetodikk
  • Implementere visuell ledelse på arbeidsplassen
  • Introdusere digitale prosjektstyringsverktøy,
  • Holde tettere oppfølging på arbeidsplassen og ansvarliggjøring av de ansatte
  • Ta eierskap til leverandørprosessene for å optimalisere logistikk til og på byggeplassen

Effektivitet er nøkkelen

For å bevare topp kvalitet ved effektive oppdrag legger vi vekt på å blant annet:

  • Implementere Lean arbeids- og prosessforbedringsmetodikk
  • Implementere visuell ledelse på arbeidsplassen
  • Introdusere digitale prosjektstyringsverktøy
  • Holde tettere oppfølging på arbeidsplassen og ansvarliggjøring av de ansatte
  • Ha eierskap til produksjonsprosessen

For å nå visjonen vår er vi avhengig av gode prosjektstyringsverktøy for å koordinere interne og eksterne fag, riktig opplæring og ansvarliggjøring av ansatte. Vi har implementert digitale kvalitetssikringssystem for hver arbeider for å øke kvaliteten på den dokumentasjonen som følger prosjektet. Vi arbeider hele tiden med å utarbeide gode arbeidsbeskrivelser for å veilede de ansatte i produksjonen.

På byggeplassen fokuserer vi på kontinuerlig forbedring gjennom visuell ledelse og implementeringen av forbedringstavler og involvering av de ansatte i utviklingen av den daglige driften.

Om metodene våre

Lean produksjonsmetodikk brukes i dag i store deler av verdens beste industribedrifter og har vært kontinuerlig forbedret siden metodikken fikk sin nåværende form og formål på 70 tallet. I løpet av de siste 50 årene har industribedrifter som benytter Lean utklasset sine konkurrenter når det kommer til lønnsomhet og mange andre næringer har begynt å tilpasse Lean til sin egen drift. Dette har i stor grad bidratt til reduserte kostnader for sluttbruker på tvers av industrier.

Likevel ser vi at det har vært stor motstand og vanskelig å implementere Lean i bygg og anleggsdrift. Det er nok flere grunner til at omstillingsviljen har vært lav i bransjen, det har blant annet lenge vært høy betalingsvillighet, rikelig tilbud av billig arbeidskraft, og liten vilje til å stille krav til produksjonstakt. Bransjen preges i en viss grad av et feilaktig bilde at hvert byggeprosjekt er unikt og derfor ikke kan optimaliseres som en industriproduksjon.

Denne oppfatningen mener vi i Forum Bygg det er på tide å endre.

Administrasjon

Vedlegg 12

Robert Torkildsen

Robert har over 20 års erfaring i bygge bransjen. Han har fagbrev som tømrer og ble Byggmester i 2019. Han har vært involvert i alle ledd av byggeselskaper og kjenner godt til hvilke utfordringer som krever ekstra fokus i et byggeprosjekt.

Vedlegg 13

Ann-Mari Landmark

Med en økonomi og logistikkbakgrunn er det Ann Mari som sørger for at administrasjonen går på skinner. Hun har forsket på Lean integrering i anleggsbransjen, og er lidenskapelig opptatt av å redusere sløsing av tid og penger ute på prosjektene.

Vedlegg 11

Rune Reidell Olsen

Rune har en lang karriere som tømrer og har vært byggmester siden 1979. Gjennom eget selskap i over 30 år har han oppført en mengde eneboliger, rekkehus, hytter etc. og har ellers vært involvert i alle typer byggeprosjekter.

Samarbeidspartnere og leverandører

Vi er alltid på jakt etter de rette leverandørene til de rette prosjektene. Leverandører som kan hjelpe oss å levere det perfekte prosjekt for kundene våre, slik kan vi i fellesskap utvikle oss og vokse som selskap.

Tilbygg av rekkehus

Vi er godt fornøyd med arbeidet som ble utført hos oss i vår. Vi delte to større soverom i tre mindre rom, nye vinduer og ny yttervegg samt ny altan. Vi valgte Torkildsen bygg & eiendom AS da vi følte at han kunne utføre jobben slik vi ønsket det til en fornuftig pris. Han utførte arbeidet med god kvalitet, nøyaktighet og alle avtaler ble holdt. Underveis diskuterte han med oss dersom det dukket opp uforutsette ting. Vi velger gjerne han igjen.
Bjørn Ivar Kjesbu Toftevåg (28. juni 2017)