Om Forum Bygg AS

Visjon

Det er Forum Bygg sin visjon å være den entreprenøren i Norge som kan realisere byggeprosjekter på kortest tid, målt både i forbrukte timer og prosjektets varighet, uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Dette skal vi få til ved å:

  • Implementere Lean arbeids- og prosessforbedringsmetodikk
  • Implementere visuell ledelse på arbeidsplassen
  • Introdusere digitale prosjektstyringsverktøy,
  • Holde tettere oppfølging på arbeidsplassen og ansvarliggjøring av de ansatte
  • Ta eierskap til leverandørprosessene for å optimalisere logistikk til og på byggeplassen

Effektivitet er nøkkelen

For å bevare topp kvalitet ved effektive oppdrag legger vi vekt på å blant annet:

  • Implementere Lean arbeids- og prosessforbedringsmetodikk
  • Implementere visuell ledelse på arbeidsplassen
  • Introdusere digitale prosjektstyringsverktøy
  • Holde tettere oppfølging på arbeidsplassen og ansvarliggjøring av de ansatte
  • Ha eierskap til produksjonsprosessen

For å nå visjonen vår er vi avhengig av gode prosjektstyringsverktøy for å koordinere interne og eksterne fag, riktig opplæring og ansvarliggjøring av ansatte. Vi har implementert digitale kvalitetssikringssystem for hver arbeider for å øke kvaliteten på den dokumentasjonen som følger prosjektet. Vi arbeider hele tiden med å utarbeide gode arbeidsbeskrivelser for å veilede de ansatte i produksjonen.

På byggeplassen fokuserer vi på kontinuerlig forbedring gjennom visuell ledelse og implementeringen av forbedringstavler og involvering av de ansatte i utviklingen av den daglige driften.

Om metodene våre

Lean produksjonsmetodikk brukes i dag i store deler av verdens beste industribedrifter og har vært kontinuerlig forbedret siden metodikken fikk sin nåværende form og formål på 70 tallet. I løpet av de siste 50 årene har industribedrifter som benytter Lean utklasset sine konkurrenter når det kommer til lønnsomhet og mange andre næringer har begynt å tilpasse Lean til sin egen drift. Dette har i stor grad bidratt til reduserte kostnader for sluttbruker på tvers av industrier.

Likevel ser vi at det har vært stor motstand og vanskelig å implementere Lean i bygg og anleggsdrift. Det er nok flere grunner til at omstillingsviljen har vært lav i bransjen, det har blant annet lenge vært høy betalingsvillighet, rikelig tilbud av billig arbeidskraft, og liten vilje til å stille krav til produksjonstakt. Bransjen preges i en viss grad av et feilaktig bilde at hvert byggeprosjekt er unikt og derfor ikke kan optimaliseres som en industriproduksjon.

Denne oppfatningen mener vi i Forum Bygg det er på tide å endre.

Administrasjon

Vedlegg 12

Robert Torkildsen

Robert har over 20 års erfaring i bygge bransjen. Han har fagbrev som tømrer og ble Byggmester i 2019. Han har vært involvert i alle ledd av byggeselskaper og kjenner godt til hvilke utfordringer som krever ekstra fokus i et byggeprosjekt.

Vedlegg 13

Ann-Mari Landmark

Med en økonomi og logistikkbakgrunn er det Ann Mari som sørger for at administrasjonen går på skinner. Hun har forsket på Lean integrering i anleggsbransjen, og er lidenskapelig opptatt av å redusere sløsing av tid og penger ute på prosjektene.

Vedlegg 11

Rune Reidell Olsen

Rune har en lang karriere som tømrer og har vært byggmester siden 1979. Gjennom eget selskap i over 30 år har han oppført en mengde eneboliger, rekkehus, hytter etc. og har ellers vært involvert i alle typer byggeprosjekter.

Samarbeidspartnere og leverandører

Vi er alltid på jakt etter de rette leverandørene til de rette prosjektene. Leverandører som kan hjelpe oss å levere det perfekte prosjekt for kundene våre, slik kan vi i fellesskap utvikle oss og vokse som selskap.

Skifte av 2 vindu samt balkongdør.

Generelt sett er vi svært fornøyd med hvordan jobben ble gjort. Hyggelig håndtverker som gjorde meget pent arbeid. Var hensynsfull ift å dekke til før oppstart, og ryddet pent opp etter seg. Veldig bra!
Rine Ilebekk (29. juni 2017)